1. Czy można reklamować towar zakupiony w sieci?

Mówiąc o reklamacji towaru zakupionego w sieci (np. w sklepie internetowym), trzeba koniecznie odróżnić to uprawnienie przysługujące konsumentowi od prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 10 dni. Prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od dostarczenia towaru to po prostu dodatkowy czas do namysłu dany przez ustawodawcę konsumentowi. Co ważne, uprawnienie to jest niezależne od jakichkolwiek wad zakupionego produktu – odstąpić od umowy zawartej na odległość możemy w ciągu 10 dni bez podania przyczyn naszej decyzji. Jedyne, co powinniśmy zrobić, to wysłać w tym terminie do przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu.

Złożenie reklamacji jest natomiast uprawnieniem uzależnionym od niezgodności towaru z umową. Odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, określona w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, odnosi się zarówno do towarów zakupionych w sposób tradycyjny, jak i tych nabytych przez Internet.

Uprawnienia związane z reklamacją będą jednak przysługiwać konsumentowi tylko wtedy, gdy jego kontrahentem będzie przedsiębiorca, a zawierana umowa będzie miała związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Sklepy tradycyjne zawsze są prowadzone przez przedsiębiorców, w przypadku zakupów internetowych kwestia ta może wyglądać dwojako.

Przykład:

XY kupuje na portalu internetowym książkę od przedsiębiorcy, którego działalność polega na prowadzeniu handlu za pośrednictwem Internetu. W tym przypadku konsumentowi będzie przysługiwała możliwość skorzystania z uprawnień przewidzianych przez ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Kilka tygodni później XY kupił na tym samym portalu książkę od AA, który nie prowadzi działalności gospodarczej, a książkę sprzedaje jako osoba prywatna. W tym wypadku wyłączona będzie możliwość skorzystania z ww. uprawnień konsumenckich.

Jeżeli chodzi o czas, w jakim przedsiębiorca musi się ustosunkować do złożonej reklamacji, to obowiązuje zasada, zgodnie z którą, jeżeli przedsiębiorca nie ustosunkował się do żądania konsumenta w terminie 14 dni, to przyjmuje się, że uznał je za uzasadnione.

Przykład klauzuli niedozwolonej

Numer wpisu: 3282
Data wyroku: 2012-02-29
„Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki”

Zmiany, jakie wniesie Dyrektywa o prawach konsumentów:

*) Termin do odstąpienia od umowy: 14 dni (art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2011/83).

Zobacz też inne pytania w ramach kategorii: Reklamacje