1. Czy można reklamować towar zakupiony w sieci?

Tak, oczywiście. Należy przy tym pamiętać, że prawo do reklamacji towaru zakupionego w ten sposób (np. w sklepie internetowym) jest innym uprawnieniem niż prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od dostarczenia rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy to po prostu dodatkowy czas do namysłu dla konsumenta. Co ważne, przywilej ten jest niezależny od jakichkolwiek wad zakupionego produktu – odstąpić od umowy zawartej na odległość można bez podania przyczyny – wystarczy wysłać do przedsiębiorcy stosowne oświadczenie.

Prawo do złożenia rękojmi jest natomiast uprawnieniem uzależnionym od wystąpienia wady towaru. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady rzeczy (rękojmia) określona została w Kodeksie cywilnym i odnosi się zarówno do towarów zakupionych w sposób tradycyjny, jak i tych nabytych przez internet.

(podstawa prawna: art. 27 ustawy o prawach konsumenta, art. 559-561 Kodeksu cywilnego)

Zobacz też inne pytania w ramach kategorii: Reklamacje