6. Jak napisać oświadczenie o odstąpieniu od umowy? Czy mogę je wysłać w jednej paczce z towarem, który chcę zwrócić?

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może przygotować samodzielnie lub skorzystać z formularza udostępnionego przez przedsiębiorcę. Może też skorzystać z formularza załączonego do ustawy.

Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą swojej strony internetowej, to ma on obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia, np. wysyłając do niego e-mail.

Do zachowania terminu (14 dni) wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Trzeba mieć przy tym na uwadze, że złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrot towaru to dwie zupełnie różne czynności – konsument może, ale nie musi ich dokonywać jednocześnie. Nawet bezpieczniej jest zrobić to osobno – konsument uprzedza w ten sposób sprzedawcę o nadejściu przesyłki i nie naraża się na np. przypadkowe nieodebranie jej przez sprzedawcę.

Konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Termin zwrotu towaru nie obowiązuje, jeżeli sprzedawca zobowiązał się, że sam go odbierze od konsumenta.

(podstawa prawna: art. 30 i 34 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta)

Przykład klauzuli niedozwolonej

Numer wpisu: 3040
Data wyroku: 2011-11-22
"Odstąpienie jest ważne wyłącznie w przypadku, jednoczesnego zwrócenia przesyłki przez zamawiającego wraz ze wszystkimi zamówionymi produktami w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach, przechowywanych zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu"

Zobacz też inne pytania w ramach kategorii: Zwrot towaru i odstąpienie od umowy zawartej na odległość