4. Jakich towarów nie można oddać po rozpakowaniu?

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, np. nawilżane chusteczki higieniczne;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, np. płyta DVD, z której została usunięta specjalna folia zabezpieczająca.

(podstawa prawna: art. 38 pkt 5 i 9 ustawy o prawach konsumenta)

Przykład klauzuli niedozwolonej

Numer wpisu: 4570
Data wyroku: 2013-03-06
"Na części elektroniczne nie ma reklamacji i zwrotów"

Zobacz też inne pytania w ramach kategorii: Zwrot towaru i odstąpienie od umowy zawartej na odległość