E-wyprzedaże i aukcje internetowe

1. Czy można dokonać zwrotu rzeczy kupionych na wyprzedaży internetowej?

Jeżeli wyprzedaż internetowa wiąże się z zawarciem umowy na odległość, można odstąpić od takiej umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia.

(podstawa prawna: art. 27 ustawy o prawach konsumenta)

Przykład klauzuli niedozwolonej

Numer wpisu: 2225
Data wyroku: 2011-01-10
"Towar zakupiony w Wyprzedaży i Promocji nie podlega zwrotom."

2. Czy kupując na aukcji internetowej towar od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej przysługuje mi prawo do namysłu?

Nie, w takiej sytuacji nie przysługuje kupującemu prawo odstąpienia od umowy na odległość.

3. Czy korzystając na aukcji z opcji „kup teraz” mam prawo odstąpić od zawartej umowy?

Tak, konsument może odstąpić od takiej umowy, pod warunkiem że kupił rzecz od przedsiębiorcy, a nie od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Co więcej, prawo to przysługuje konsumentowi również w sytuacji, gdy towar kupił na aukcji internetowej w drodze licytacji.

(podstawa prawna: art. 27 ustawy o prawach konsumenta)

4. Czy istnieje określony prawem termin, w którym kupujący na aukcji internetowej powinien uiścić opłatę za kupiony towar?

Nie, termin ten powinien zostać określony przez sprzedawcę w opisie danej aukcji internetowej.