Informacja handlowa

1. Czy przedsiębiorcy mają prawo wysyłać niezamawianą przez klienta informację handlową?

Przedsiębiorcy nie mają prawa wysyłać drogą elektroniczną niezamówionych przez klienta informacji handlowych. Taką informację uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca udzielił zgody na otrzymywanie takiej informacji.

(podstawa prawna: art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

2. Czy po dokonaniu rejestracji w sklepie internetowym będę dostawał e-maile reklamowe? Jak się przed tym uchronić?

Zasadą jest, iż przedsiębiorcy nie mogą wysyłać niezamówionych informacji handlowych. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca udzielił zgody na jej otrzymywanie, a zwłaszcza jeśli udostępnił w tym celu adres elektroniczny.

Samo zarejestrowanie się w sklepie internetowym nie stanowi zgody na otrzymywanie informacji handlowych, dlatego przedsiębiorca nie może przesyłać informacji handlowych, powołując się jedynie na fakt zarejestrowania się konsumenta w sklepie internetowym. Często jednak się zdarza, że przy rejestracji w sklepie internetowym kupujący musi zaakceptować regulamin, w ramach którego przewidziana jest zgoda na przesyłanie informacji handlowej lub zgoda taka jest udzielana jako warunek wykonania kolejnej czynności rejestracyjnej.

Należy jednak podkreślić, że zgoda na przesyłanie informacji handlowych nie ma charakteru nieodwołalnego. Inaczej mówiąc, w każdym momencie jest możliwe odwołanie zgody na przesyłanie informacji handlowych. Jeżeli odwołaliśmy zgodę, przedsiębiorca nie ma prawa przesyłać do nas informacji handlowych.

3. Jak uzyskać zgodę klienta na przesyłanie informacji handlowej?

Sklep internetowy może uzyskać zgodę konsumenta na przesyłanie mu informacji handlowej drogą elektroniczną np. podczas składania przez konsumenta zamówienia.

Przykład klauzuli niedozwolonej

Numer wpisu: 5432
Data wyroku: 2013-07-08
“Kupujący jednocześnie wyraża zgodę na otrzymanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204). Kupujący zachowuje prawo żądania usunięcia niniejszych zgód przez F.H. WOOL STAR sp. j. w każdym czasie”