Płatności

1. Jakie istnieją formy płatności za zakupy przez Internet?

Dokonując e-zakupów, konsument może skorzystać ze wszystkich stosowanych w obrocie handlowym sposobów płatności, pod warunkiem, że są oferowane przez danego przedsiębiorcę: przelewem, kartą płatniczą, SMS-em, płatności dokonywane za pomocą portali internetowych PayPal, Moneybookers, czy na podstawie zebranych punktów w ramach programów lojalnościowych itp.

Co ważne, za skorzystanie z określonej formy płatności przedsiębiorcy nie wolno żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.

(podstawa prawna: art. 3831 Kodeksu cywilnego)

2. Czy sklep internetowy może wymagać zapłaty za towar przed jego wysłaniem, nie dając konsumentowi możliwości zapłaty przy odbiorze?

Tak, sklep internetowy może wymagać zapłaty za towar przed jego wysłaniem, nie dając konsumentowi możliwości zapłaty przy odbiorze. Wybór sposobu zapłaty będzie wynikał z uzgodnienia między stronami umowy.

3. Zapłaciłem za towar z góry. Czy w przypadku odstąpienia od umowy należą mi się odsetki ustawowe z tytułu dokonania przedpłaty?

W tej sytuacji konsumentowi nie przysługują odsetki ustawowe z tytułu dokonania przedpłaty.

Warto jednak pamiętać, że przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (uwaga – chodzi tu o zwrot kosztu związanego z najtańszym sposobem dostarczenia rzeczy, nie zaś kosztu odesłania towaru po odstąpieniu). Po upływie tego terminu konsument może domagać się odsetek ustawowych.

(podstawa prawna: art. 32 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta)