Serwisy ogłoszeń lokalnych

1. Na co zwrócić uwagę robiąc zakupy na serwisach ogłoszeń lokalnych? (np. tablica.pl)

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to z kim zawieramy umowę – przedsiębiorcą czy konsumentem. Od tego bowiem zależy możliwość skorzystania z ochrony prawnej przewidzianej dla konsumentów.

Jeżeli zawrzemy umowę z przedsiębiorcą, jako konsumenci mamy przywileje ustawowe – w szczególności prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy. Należy też pamiętać, że przysługują nam wówczas uprawnienia z tytułu rękojmi, które zresztą nie zależą od sposobu zawarcia transakcji (nie ma zatem znaczenia czy umowa została zawarta na odległość, czy tez w sposób tradycyjny).

2. Czy reklamacja produktów kupionych na serwisach ogłoszeń lokalnych przebiega na takich samych zasadach jak w sklepach tradycyjnych?

Tak, pod warunkiem oczywiście, że produkt ma wadę i kupiony został od przedsiębiorcy. Konsumentowi przysługują wówczas uprawnienia z tytułu rękojmi, które nie zależą od sposobu zawarcia transakcji. Nie ma zatem znaczenia czy umowa została zawarta na odległość, czy też w sposób tradycyjny.

Należy przy tym pamiętać, że prawo do reklamacji towaru jest innym uprawnieniem niż prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dostarczenia rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje bowiem konsumentowi w sytuacji zawarcia umowy na odległość (zatem tu ważny jest sposób zawarcia transakcji) i jest to po prostu dodatkowy czas do namysłu. Co ważne, przywilej ten jest niezależny od jakichkolwiek wad zakupionego produktu – odstąpić od umowy zawartej na odległość można bez podania przyczyny – wystarczy wysłać do przedsiębiorcy stosowne oświadczenie.

(podstawa prawna: art. 27 ustawy o prawach konsumenta, art. 559-561 Kodeksu cywilnego)