• Dla konsumentów
  • Dla przedsiębiorców

Miejscy/Powiatowi Rzecznicy Konsumentów

Miejscy lub Powiatowi Rzecznicy Konsumentów udzielają bezpłatnej pomocy konsumenckiej w sprawach indywidualnych.

Dane teleadresowe do Rzecznika najbliższego miejscu zamieszkania można uzyskać poprzez wyszukiwarkę instytucji udzielających pomocy konsumenckiej, dostępną w serwisie po prawej stronie.

Wybierając zagadnienie, którego dotyczy problem, a następnie województwo i miasto zamieszkania, uzyskasz adres do Rzecznika oraz innych instytucji świadczących pomoc konsumencką w Twoim regionie.

 

Federacja Konsumentów

www.federacja-konsumentow.org.pl

 

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Udziela bezpłatnych porad telefonicznie pod numerem Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00, opłata wg taryfy operatora).

www.konsumenci.org

 

Europejskie Centrum Konsumenckie

www.konsument.gov.pl
ECK Polska należy do ECC-Net, sieci centrów, które informują konsumentów o ich prawach w Unii Europejskiej, bezpłatnie udzielają porad i pomocy w polubownym rozwiązywaniu sporów ponadgranicznych. Konsumenci mogą zgłaszać do ECK swoje skargi na przedsiębiorców związane z zakupami w innych krajach UE, Norwegii i Islandii oraz podróżami po Europie.

 

 

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

www.dobryregulamin.org

Dobry Regulamin to program certyfikacji regulaminów sklepów internetowych. Jest to jedyny program certyfikacji na rynku e-commerce, w którym certyfikat konsumencki nadaje wiarygodna pozarządowa organizacja konsumencka: Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. W ramach programu sklepy internetowe mogą zamówić regulamin sprzedaży, który będzie w pełni zgodny z prawem oraz będzie równoważył interesy e-sklepów z interesami konsumentów. Szczegółowe informacje na stronie dobryregulamin.org

 

 

Trusted Shops

www.trustedshops.pl

Trusted Shops (trustedshops.pl) jest europejskim liderem na rynku certyfikacji sklepów internetowych, działającym od 1999 roku. Badania, którym sprzedawcy internetowi poddawani są przez firmę Trusted Shops, uwzględniają ponad 70 szczegółowych kryteriów, takich jak wypłacalność, przejrzystość cen, serwis dla klientów oraz ochrona danych. Wynik audytu decyduje o przyznaniu uznanego znaku jakości Trusted Shops.

 

 

Izba Gospodarki Elektronicznej

e-Commerce Polska - Izba Gospodarki Elektronicznej

Izba Gospodarki Elektronicznej (www.ecommercepolska.pl) to organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca podmioty prowadzące działalność gospodarczą na obszarze działania e-Izby w dziedzinach związanych z gospodarką elektroniczną.

e-Commerce Polska działa w ramach izby gospodarczej, a do jej celów należy m.in. reprezentowanie i wspieranie interesów gospodarczych firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce oraz wspieranie przedsiębiorców (zwłaszcza małych i średnich) poprzez dostarczanie wiedzy (know-how) oraz rozwiązań technologicznych